Proizvodnja, kontrola i otprema

Na bazi decenijskog iskustva na poslovma organizacije poslovanja u proizvodnji čeličnih spiralnih i čeličnih podužno zavarenih cevi, definisanja organizacione strukture i sistematizacije radnih mesta, organizacije i praćenja proizvodnje, kontrole kvaliteta u proizvodnom toku i kontroli kvaliteta u završnom procesu, održavanja opreme i plasmana, našim klijentima možemo ponudti kvalitetne konsalting usluge i usluge zastupanja prema trećim licima, kao što su:

  • Definisanje ugovornih obaveza naših klijenata sa isporučiocima robe,
  • Kontrola postupaka proizvodnje u pogonima isporučioca robe
  • Primene međunarodnih standarda u postupku proizvodnje i kontrole proizvoda u pogonima isporučioca robe,
  • Organizacija utovara, skladištenja i istovara robe,
  • Organizacija transporta robe u domaćem i u međunarodnom saobraćaju,
  • Organizacija šediterskih usluga, domaće i međunarodne špedicije